Kulturtradisjoner Logo til stiftelsen Mjøsen Lange

Stiftelsen har som formål å videreutvikle og markedsføre norske kulturtradisjoner fra både eldre og nyere tid.

Vi har erfaringer med

Musikk, gjennom samarbeid med gruppen Skald som spiller inn musikk med eldre instrumenter og melodier.
Vi merker at slik musikk øker ballasten i skipet vårt på opptredner.

Mat, gjennom samarbeid med Kulturstua i Ro Stiftelsen har flere ganger hatt samarbeids prosjekter med kulturstua, hvor vi merker at formidling forsterkes gjennom servering av god og spennende mat.
Kulturstua driver Matarkeologi og har høy kunnskap om eldre tiders tilbrening av lokale ressurser.

Håndverk gjennom egenproduserte gjenstander hvor vi på viking og middelalder festivaler viser teknikkene. Interessen fra publikum er stor og dette er grunnen til at vi lager disse sidene.
Stiftelsen Mjøsen Lange, Wieses gt 2, 2609 Lillehammer
Ansvarlig redaktør: Kai Gjessing, e-post: Post(at)mjosen-lange.no
 Oppdatert: Torsdag, 9. april 2015