Styret Logo til stiftelsen Mjøsen Lange


Startside
Facebook-vegg
Om skipet
Aktiviteter

Kalender
Styret
Årsmeldinger
Pekere
Arkiv

Vikingskipet Mjøsen Lange ligger og speiler seg i Mjøsa
Speilbilde
Vedlikehold på skipet i vårsola
Vårvedelikehold
Kong Harald Mønstrer mannakspet på Mjøsen Lange våren 2002 i Ottawa i canada
Mannskapsmønstring
Allmøte i Stiftelsen Mjøsen Lange
Hyggemøte i bryggerikjelleren
Profilering av vikingskipet på Lilletorget
Profilering på Lilletorget

STYRE: Adresser

E-post adresse:  Post(at)mjosen-lange.no
Havneadresse:  Vingnesodden, Strandgata 25

Skråfoto: Lillehammer Ro- og kajakklubb

Postadresse:  2609 Lillehammer
Girokonto:  7262.05.26216  

Styret for sesongen 2019/20:
Styret valgt på tingmøte 27. februar 2019:

Leder:

Kai

 Gjessing

90777108

Kasserer:

Aril

 Bjørkøy

90679479

Nestleder:

Henning

 Johannesen

41253236

Arbeidsleder:

Aslak 

 Bergerud


Markedsføring:

Wiggo

 Slåttsveen

90825349

Vedlikehold:

Asbjørn

 Mythen

90598649

 
Vedtekter
Vedtekter for Stiftelsen Mjøsen Lange

Styremøter

Dato

2021 6. mai
2019 7. februar
27. mai
2018 15. februar
2017 23. februar
2016 25. februar
30. mai
2015 19. februar
2014 6. mars
2013 28. februar
2012 23. februar
2011 24. februar
2010 23. mars
2009 30. juni
10. februar
2008 12. juni
26. mars
2007 16. august
4. juni
7. mai
20. februar
2006 14. september
18. april
9. mars
9. februar
2005 mangler info
2004 mangler info
2003 6. januar
24. juni
25. august
4. november
2002 18. januar
19. februar
4. november
2001 26. januar
25. september
27. november
7. januar
2000 18. januar
27. september
5. juni


Stiftelsen Mjøsen Lange, Wieses gt 2, 2609 Lillehammer
Ansvarlig redaktør: Kai Gjessing, e-post: Post(at)mjosen-lange.no
 Oppdatert: mandag 7. mai 2021