Olav Kvite på Hamar 

Skipet er bygd i Bjørkedalen av Jacob Helset og er bygg nr 3.
Det ble kjøpt til vikinglotto som ble etablert i 1992, og var foranledningen til at de to andre skipene på Mjøsa kom!

Under vannlinjen er det en Nordlansåttring, mens over vannlinjen har stevnene for- og akterut fått en blanding av osebreg og gokstad sving, isteden for de mer rette nordlandsbåtene. Videre har skipet styrebord, på styrbord side, skjold og dragehode. Alt dette forsvant for over 800 år siden. Styrebordet ble ertsattet av sleperor, og har siden "hengt etter" skipene.

Skipet var i mange år eid av Vikinglauget, en samling bedrifter på Hamar, men de overlot skipet til Hamar Olympiske anlegg (HOA - Vikingskipet [som ligger opp ned i Åkersvika])

Etter siste tur til York, fikk skipet ulike skader og har vært på service hos Jacob Helset i Bjørkedalen, som har rettet opp det meste.

Skipet kom igjen på Mjøsa i juni, 2014, rett før Middelalder markedet på Domkirkeodden

Kontaktpersoner
Leder: Terje Mæhlum, tlf 92457021
Sekretær: Eva Amli Monssen, tlf 99739940, e-post: monnsen@online.no


Mjøsen Lange og Olav Kvite

Mjøsen Lange fra Lillehammer og Olav Kvite fra Hamar på Visterflo ved Sarpsborg

Oppdatert 3. oktober 2020, Kai Gjessing