Årsmelding 08Logo til stiftelsen Mjøsen Lange


Styrets årsberetning for stiftelsen for 2008

1) Eiendeler
Skip

Skipet ble tatt ut 15 april fra Fåberg. Etter Sverigetur ble den vasket og satt inn med linolje på Vingnes i mai/juni. Om høsten ble den satt inn på Fåberg 4. november. I 2008 brukte åtte personer til sammen ca 30 timer på vedlikehold av skipet. Det ble grundigere skrapt enn på mange år. Vi sjøsatte skipet 9. juni og landsatte det 18. oktober. I sesongen har vi jamnlig øst skipet.
Vinterlagring
Skipet ble lagret på Fåberg jernbanestall vinteren 07-08, og står der også vinteren 08-09
Fortøyning sommer
Skipet har ligget i småbåthavna i tilknytning til roklubbens brygge.
Henger
Er renovert i 2008 og er i god stand.


2) Aktiviteter (for 2008 ligger på nettet)
Roing
Det har vært et noen bestilte roturer med utgangspunkt fra roklubben, samt en fellestur med roklubben til Kastrudborgen.

Seiling
Vi har i 2008 hatt en fin sesong på Mjøsa med innslag av stadig yngre krefter. Noen turer har gått på dager og tider da Skibladner har hatt anløp.
Bedrifts aktiviteter.
Skipet har i 2008 vært på Hemnes i Høland, Mønevann, og på Helgøya.

Trebåtfestivalen på Helgøya

Denne ble avholdt sammen med vikingskipet ”Balder” fra Kapp.


3) Administrasjon
Styret i stiftelsen har i sesongen 2008 bestått av: Kai Gjessing (leder), Henning Johannesen, Aril Bjørkøy, Wiggo Slåttsveen, Gaute Granaasen, Asbjørn Mythen og Ebbe Horneman. Det ble avholdt årsmøte i stiftelsen for 2007 i april 2008. Styret har avholdt to styremøter.
Naust

Leie av rom i roklubben til årer, seil, skjold vester etc er perfekt i forhold til at vi fortøyer samme sted. Dette gjør det hyggelig og greit å være nede på havna.


4) Økonomi
Økonomien er stabil.


5) Stiftere
Det er en ny stifter i 2008 og til sammen 45 stiftere i Stiftelsen Mjøsen Lange
 


Lillehammer 8. mars 2009, for styret
Gaute Granaasen, Aril Bjørkøy, Wiggo Slåttsveen, Henning Johannesen, Kai Gjessing, Asbjørn Mythen, Ebbe Horneman


Tidligere årsmeldinger: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007


Stiftelsen Mjøsen Lange, Wieses gt 2, 2609 Lillehammer
Ansvarlig redaktør: Kai Gjessing, e-post: Post(at)mjosen-lange.no
 Oppdatert: mandag, 19 mars 2007