Årsmelding 07Logo til stiftelsen Mjøsen Lange


Styrets årsberetning for stiftelsen for 2007


1) Eiendeler
Skip

Skipet ble vasket og satt inn med linolje på Nedre Berg om vinteren og på Vingnesodden i mai og i oktober ble den vasket og satt inn på Fåberg. I 2007 brukte fem personer til sammen ca 20 timer på vedlikehold av skipet. Vi sjøsatte skipet 31. mai og landsatte det 25. oktober. I sesongen har vi jamnlig øst og vasket skipet.
Vinterlagring
Skipet ble vinterlagret på Fåberg jernbanestall vinteren 07-08.  
Fortøyning sommer
Skipet har ligget i småbåthavna i tilknytning til roklubbens brygge.
Henger
Har fungert meget bra i 07-sesongen, men trenger utbedring


2) Aktiviteter
Roing
Det har vært lite aktivitet på rosiden. Dette er litt synd, når vi leier plass hos en roklubb!

Seiling
Vi har i 2007 hatt en markert øking i seil aktivitetene på Mjøsa. Flere turer har gått på dager og tider da Skibladner har hatt anløp.

Bedrifts aktiviteter.
Skipet har i 2007 vært på Vingrom, Brøttum, Gjøvik, Hemnes i Høland, Mønevann, Hurdalsjøen og har deltatt Vestfold vikingfestival med seiling fra Staven til Tønsberg. Vi deltok på Hamartuns sommeravslutning på Mosodden og har nå kommet med på kommunens kalender for 2008.

Trebåtfestivalen på Helgøya

Denne ble flyttet fram 14 dager fordi Lørenskog kommune avvikler sitt arrangement på Mønevann den faste helgen vi hadde brukt. I år møtte vi Notura som har sommerfest samme helgen, og vi seilte over til Kapp og hilste på skipet Balder ved siden av den obligatoriske turen til Hovindsholmen.

 
3) Administrasjon
Styret i stiftelsen har i sesongen 2006 bestått av: Kai Gjessing (leder), Henning Johannesen, Aril Bjørkøy, Wiggo Slåttsveen, Gaute Granaasen, Asbjørn Mythen og Ebbe Horneman. 
Det ble avholdt årsmøte i stiftelsen for 2006 i mars 2007. Styret har avholdt fire styremøter, og referatene er lagt ut på internett.

Naust

Leie av rom i roklubben til årer, seil, skjold vester etc er perfekt i forhold til at vi fortøyer samme sted. Dette gjør det hyggelig og greit å være nede på havna. 
 
4) Økonomi
Økonomien er stabil.
 
5) Stiftere
Det er 44 stiftere i Stiftelsen Mjøsen Lange

 
Lillehammer 26. mars 2008, for styret
Gaute Granaasen, Aril Bjørkøy, Wiggo Slåttsveen, Henning Johannesen, Kai Gjessing, Asbjørn Mythen, Ebbe HornemanTidligere årsmeldinger: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006


Stiftelsen Mjøsen Lange, Wieses gt 2, 2609 Lillehammer
Ansvarlig redaktør: Kai Gjessing, e-post: Post(at)mjosen-lange.no
 Oppdatert: mandag 21. april 2008