Styrereferat  Logo til stiftelsen Mjøsen Lange


Referat fra styremøte tirsdag 20. februar 2007

 

Referat fra styremøte i Mjøsen Lange 20 februar 2007

Tilstede: Wiggo Slåttsveen, Henning Johannesen, Kai Gjessing og Aril Brjørkøy.

Sted: Lillehammer Bryggeri AS (Mikrobryggeri i de gamle lokalene) kl 20:00-22

Gaute og Asbjørn hadde meldt forfall.

 

1) Veien videre 2007 -2017

Hva er viktig de neste ti årene?

- Bygging av eget naust som også kan brukes til lokale arrangementer. Trenger sponsor. Oppsetting i tradisjonell stil som grinda naust. Oppgave for videregående skole? Vingnes er mest aktuelt område.

- Arrangør ansvar for prosjekter som gir deltagerne opplevelser og stiftelsen inntekter.

- Verve flere ildsjeler/entusiaster. Invitere til vedlikehold på Vingnes, med foranliggende profilering på Lilletorget før dugnaden.

- Kontakte folkehøyskoler i nabolaget og tilby opplevelsespakker.

- Ungdom vi har etablert kontakt med bør få mer informasjon og tilbud.

- Kontakte DNT ungdomsgruppe for å se om noen er interessert i våre aktiviteter.

- Arrangere møte om stiftelsens aktiviteter de siste ti årene for alle i nye lokaler.

- Tilby velferds organisasjoner i bedrifter en "opplevelsespakke"

 

2) avtaler om samarbeid

- Vi er interessert i en samarbeidsavtale med Balder og ber Harald om å lage et utkast

- Vi ønsker en samarbeidsavtale med Ro og kajakklubben om "vikingrommet" som tydelig gjør vårt ansvar og muligheter!

 

3) Planlegging av tingmøte

a) Dato: onsdag 21. mars,

 

b) Klokken: 18-21, kl 18-19.30 tingmøte, kl 19.30-21 hyggekveld

 

c) sted: Lillehammer bryggeri

 

d) Regnskap:

Aril la fram foreløpige tall for 2006.

Inntektene utgjør ca 15000 og utgiftene ca 20000.

Administrasjon og vedlikehold ca 10600, erstatning til Ro- og kajakklubben utgjør 6000 og forsikring 4400.

Inntektene fordeler seg på utleie 9500 og årskort salg til stiftere kr 6000. (15 stiftere som støtter stiftelsen)

Arild sjekker uklarhet rundt de siste fem stifterne som har fått andel ut fra debitering av gjeld eller andel ut fra egeninnstas for stiftelsen.

Ny stifter fra Ikon har ikke fått "tilbud". Vi bør lage en pakke som er tydeligere på salg av andeler og hvilke "fordeler" som inngår.

 

e) Budsjett:

Kai forlenger fjorårets budsjett med samme "forsiktighetsramme" som sist år.

Vi kjøper aksjer i bryggeriet for inntil 5000 kr og dekker "utgifter" til årsmøtet og styremøter.

 

f) Årsmelding:

Fremlagte utkast til årsmelding ble gjennomgått. Avventer tilegg fra Ebbe.

 

g) Aktivitetsplan 2007

Utkast er lagt ut på internett og justert litt på datoer.

 

h) Valg

Siste tingmøte fikk ikke valgt revisor eller valg komité etter opphold på tingmøter i to år.

Forslag: Styret utgjør valgkomitee så lenge stiftelsen er så liten som den er.

Forslag: Gaute og Henning foreslås gjenvalgt for to år. Wiggo, Aril og Asbjørn er ikke på valg. Kai foreslås gjenvalgt for ett år.

Aril kontakter potensielle revisorer for å revidere årets regnskap og være revisor for kommende år.

 

i) Innkalling til "åpent årsmøte"

Vi bør invitere alle til en historisk markering og forsøke å avvikle årsmøtet innen en time. Vi ønsker egentlig at alle som kommer opplever at de får en kulturell opplevelse.

Vi inviterer også andre potensielt interesserte til hyggelig samvær etter årsmøtet, hvor stiftelsen spanderer drikke og enkel bespisning.

Wiggo sjekker prisen på fargetrykk av ti-års heftet, som bør sendes alle stiftere og interesserte, sammen med giro.

 

4) Vedlikeholds oppgaver:

Motor bør overses

Skipet trenger ytterlig flere strøk med linolje og terpentin

Lær til årekjeipene settes på der de er slitt/mangler

Skade på rorknute utbedres

Lær på årene sys fast der det er slitt

Rigg er tjærebredd, mens løse ender må takles

Seil trenger reparasjon av lik i ene "rå" hjørne.

Henger bør skrapes og males i tilegg til justering av lys og skifte av reservedekk.

 

5) Informasjon og samfunnskontakt

Jubileumshefte er sendt ut til mange av samarbeidspartnere og kontakter de siste ti årene

Dette har gitt resultat at vi har fått en del takke/gratulasjonskort og en noen invitasjoner til kommende arrangementer.

Hjemmesidene har fokusert mye på båten, mens tilgrensende aktiviteter bør også synliggjøres.

Har fått forespørsel fra engelsk forlag (Usborne) om bruk av bilde fra hjemmesidene. Har fått en barnebok om vikingtiden i retur med photo Credits peker til http://mjosen-lange.no

 

6) Prosjekter sommeren 2007

Detaljer om sjøsetting og lokal drift er lagt ut på side:

http://mjosen-lange.no/2007/Aktiviteter-07.htm

 

a) Studentroing

Det er fornyet interesse for studentroing på Mjøsa. Vi anbefaler at dette legges rundt trebåtfestivalen på Helgøya.

 

b) Olav Digre

Dette bør være et samarbeidsprosjekt mellom deltagere fra alle tre" vikinglagene". Arrangementet er i år tilpasset offentlig transport ved å starte kvart over tre på lørdag fra Eidsvoll. Gunstig dato er lørdag 16. juni. Vi bør ta fornyet kontakt med historielagene langs ruta (Eidsvoll, Stange og Ringsaker)

 

c) Seiling i østerled (Les sverige)

I Mälaren er det to arrangement, hvor Birka synes mest spennende med nydelig lokalhavn og nærhet til Birka. Turen er tenkt planlagt sammen med Big Lakes prosjektet og vil kunne starte på vei østover i kanaler fra Vänaren. Arrangementet på Adelsø ved Birka er helgen 12.-14. juli. og vi planlegger å bruke et par dager i begge ender på turen fram og tilbake med båt.

 

d) Vikingfestivalen i Vestfold

Etter prøvesiling i fjor synes dette arrangementet interessant. Arrangementet er et ledd i markering av Vestfold som Vikinghovedstad.

Dette bør kunne bli en trivelig helg for de som deltar. Seilingen vil i år foregå fra Sandefjord til Tønsberg 9.-11. august.

 

e) Trebåtfestivalen på Helgøya

I år er det 88% fullmåne lørdag 1. september. Vi bør få tettere samarbeid med Hamar om årets arrangement, slik at alle båtene er representert og at vi utvider møte med mer seiling/roing.

 

f) Spesial tilbud til seilinteresserte

- Seiling i Oslofjorden i Pinsen

- Samseiling til forbundets landsstevene på Østre Bolærne fram mot siste helgen i juli.

- Gjeitbåt seminar i Kristiansund i september

- Høstseiling i Oslofjorden første helgen i oktober.

 

g) andre aktiviteter som samlingspunkt

- Arrangere båtførerprøve. Flertall i styret er interessert! Det er masse nye regler og alle som hånterer skipet vårt, bør ha definerte kvalifikasjoner nå i forkant før de blir obligatoriske.

- Invitere til historisk gjennomgang av lokalområdet for interessante hendelser i samarbeid med historielag.

- Utvide samarbeidet med Kapp melkefabrikk rundt båtaktiviteten der.

- Tilby kurs i hjemmebrygging for interesserte. Med Lillehammeres bryggeri ligger det til rette for å kunne arrangere kurs i ølbrygging. Dette bør vi benytte for hva det er verdt.

 

7) Ymist

Det er kommet en del ønsker om "privat" bruk av båten

Gålå, Hunderfossen og Fredrikstad. Hvis det er mulig bør vi forsøke å øke markedsverdien ved slike besøk.

 

8) Neste styremøte

Fastsettes etter årsmøte

 

Kai


Stiftelsen Mjøsen Lange, Wieses gt 2, 2609 Lillehammer
Ansvarlig redaktør: Kai Gjessing, e-post: Post(at)mjosen-lange.no
 Oppdatert: mandag, 19 mars 2007