Årsmelding 06Logo til stiftelsen Mjøsen Lange


Styrets årsberetning for stiftelsen for 2006

 

1) Eiendeler
Båt

Båten ble vasket og satt inn med linolje i mai på Sorgendal og i oktober på Vingnes. I 2006 brukte fem personer til sammen ca 30 timer på vedlikehold av skipet. Vi sjøsatte skipet 1. juni og landsatte det 21. oktober. I sesongen har vi jamnlig øst og vasket skipet.
Vinterlagring
Båten ble vinterlagret på Nedre Berg vinteren 06-07.
Fortøyning sommer
Båten har ligget i småbåthavna i tilknytning til roklubbens brygge.
Henger
Støttehjul og winsj er byttet i 2006

Naust

Forholdet til roklubben har ”normalisert” seg og vi leier nå et stort rom inne i naustet til årer, seil, skjold vester etc. Dette gjør det hyggelig og greit å være nede på havna.

2) Aktiviteter
Roing
I forbindelse med Skibladnerfestivalen arrangerte vi syv små roturer for interesserte. Dette er alltid populært.
På trebåtfestivalen på Helgøya kom skipet Balder fra Kapp med ny høvedsmann og mannskap. Aktiviteten på Mjøsa har vært ”stabil”
Seiling
Seilet ble tatt i bruk under Skibladner markeringene på Lillehammer og Hamar og på trebåtfestivalen. På ettersommeren holdt vi seilkurs for vikingskipet på Hamar.
Bedrifts aktiviteter.
Båten har i 2006 vært i: Mønevann, og har deltatt på Skibladnermarkering på Lillehammer og på Hamar, samt hatt noen organiserte turer hvor salg av gavekort ble prøvet ut.
Jubileums markering
I anledning at skipet har vært ti år på Lillehammer har vi markert oss i avisen, i Storgata og det er laget et jubileumshefte som ble delt ut til interesserte i Storgata og er sendt miljøer og organisasjoner vi har samarbeidet med. Vi deltok også på kulturminnedagen i september på Torstadbua på Berget.

3) Administrasjon
Styret i stiftelsen har i sesongen 2006 bestått av: Kai Gjessing (leder), Henning Johannesen, Aril Bjørkøy, Wiggo Slåttsveen, Gaute Granaasen og Asbjørn Mythen
Det ble avholdt årsmøte i stiftelsen for 2004 og 2005 i januar 2006.  Styret har avholdt fire styremøter, og referatene er lagt ut på internett.

4) Økonomi
Økonomien er stabil. Store oppdrag har avtatt!

5) Stiftere
Det er 44 stiftere i Stiftelsen Mjøsen Lange

 
Lillehammer 20. februar 2007, for styret
Gaute Granaasen, Aril Bjørkøy, Wiggo Slåttsveen, Henning Johannesen, Kai Gjessing, Asbjørn Mythen


Tidligere årsmeldinger: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005


Stiftelsen Mjøsen Lange, Wieses gt 2, 2609 Lillehammer
Ansvarlig redaktør: Kai Gjessing, e-post: Post(at)mjosen-lange.no
 Oppdatert: mandag, 19 mars 2007