Styrereferat Logo til stiftelsen Mjøsen Lange


Referat fra styremøte i stiftelsen Mjøsen Lange, Torsdag 9. februar 2006

 

Tilstede: Gaute, Kai, Henning, Wiggo

Ikke tilstede: Arild, Asbjørn

 

Sak 1:             Årsmøte/tinget

Se referat årsmøte

 

Sak 2: Konstituering av styre

-         Kai Gjessing, Styreleder

-         Aril Bjørkøy, Styremedlem - økonomi

-         Gaute Granaasen, Styremedlem – vedlikehold/lager

-         Henning Johannesen, Styremedlem - (nestleder)

-         Wiggo Slåttsveen, Styremedlem - markedsføring

-         Asbjørn Mythen, Styremedlem – ansvar henger

 

Sak 3: Arbeidsutvalg (drift av båten – prosjekt – handlingsplan)

Ref. vedtak i årsmøte

a) Avklaringer Roklubben (Kai)

       Sculler ca. 5.000 (sjekk hvor den gamle er, Wiggo er interessert)

       Avtale om leie av plass til Årer, vester og vester

 

b) Vedlikehold henger (Asbjørn)

 

c) Henting av båt fra opplag (Gaute) – medio mai

 

d) Vedlikehold april/mai (Ebbe, Henning)

       Tau - vantfester

       Årekjeiper – skaffe lær

       Tiljer

       Vask, skraping, olje

       Impregnering av seil

 

e) Utsetting av båten kombineres med grillfest eller en eller annen form for markering

 

f) Klargjøring av båtplass og lager sommer (Kai)

 

g) Utleieaktiviteter sommer (Kai, Ebbe)

Kai sjekker opp løse ender: Mønevann (Vidar), Hurdalssjøen, Trebåtfestival Helgøya

Hver enkelt utleie organiseres som et prosjekt

Vi tar i bruk Årskort/kontinget. Arild og Kai sender ut, samme beløp som før

Rapport mal for bruk av båten (Wiggo lager)

Betalt oppdrag – Stiftelsens ansvar, skal godkjennes av styret

Inntekter deles 50/50 etter transportkost

Private oppdrag – uten betaling til stifter og stiftelsen

Privat utleie over 2 dager skal godkjennes av styret, andre innvilges av styreformann.

All utleie skal registreres i kalenderen på hjemmesiden

 

h) Aktiviteter på Mjøsa (Kai)

       Opplæring for privat bruk av båten

       Roing (torsdag kveld)

       Seiling (lørdager)

       Kasterudborgen

       Andre aktiviteter – gode ideer mottas

 

i) 10års jubileum – september (Kai, Wiggo, Arild, Kåre)

 

j) Klargjøring for vinterlagring (Henning, Ebbe) – medio oktober

 

k) Hjemmeside

Oppdatere informasjon om styre og kontaktperson

 

Sak 4: Eventuelt

Ingen saker

 

Lillehammer 9. februar 2006

Wiggo Slåttsveen


Stiftelsen Mjøsen Lange, Wieses gt 2, 2609 Lillehammer
Ansvarlig redaktør: Kai Gjessing, e-post: Post(at)mjosen-lange.no
 Oppdatert: tirsdag, 21 november 2006