Årsmelding 04-05Logo til stiftelsen Mjøsen Lange


Styrets årsberetning for stiftelsen for 2004 og 2005

1) Eiendeler

Båt

Båten ble gjort i stand i april inne i naustet. I 2004 brukte fem personer til sammen ca 20 timer på å klargjøre båten. Båten ble sjøsatt 26. mai. I 2005 brukte fem personer 10 timer på å klargjøre båten til sesongen.

Vinterlagring

Båten ble vinterlagret i roklubbens lokaler vinteren 04-05 og oppbevares på Nedre Berg vinteren 05-06.

Fortøyning sommer

Båten har ligget i småbåthavna i tilknytning til roklubbens brygge.

Henger

Kulelager ble skiftet sommer 2005.
 

2) Aktiviteter

Roing

Aktiviteten lokalt på Mjøsa mangler oppslutning. På trebåtfestivalen på Helgøya kom det i 2004 trekajakker og i 2005 et vikingskip. Turen til Kastrudborgen samlet mange barn i 2004.

Bedrifts aktiviteter.

Båten har i 2004 vært i: Haugesund, Mønevann, Hurdalssjøen, Randsfjorden (Filminnspilling på Raukr), Sommerklubb til Bua og i Gudvangen. I 2005 har den vært på Sågelandet middelalderfestival i Seljord Mønevann, Skibladnerfestival, Jørstadmoen Skole og i Gudvangen
 

3) Administrasjon

Etter mye forberedelser ble det i mars 2004 etablert et båtlag på "toppen" av stiftelsen for å kunne ha medlemskap og være en venneforening til båten.

Styret i stiftelsen og i båtlaget var overlappende unntatt for medlemmer av båtlaget som ikke er stifter.

Styret i stiftelsen har i sesongen 2004 bestått av:

Ebbe Horneman (leder), Henning Johannesen, Arild Bjørkøy, Wiggo

Slåttsveen, Gaute Granaasen og Tor Jacobsen. I 2004 ble Arild og Henning gjenvalgt for to år, Ebbe for ett år.

Det er ikke avholdt årsmøte for 2004, verken i stiftelsen eller i båtlaget, og styret vil inntil videre fortsette driften av båten som en stiftelse uten båtlag.
 

4) Økonomi

Økonomien er stabil, men båten er meget avhengig av ressurspersoner for å "tjene" penger.
 

5) Stiftere

Det er 44 stiftere i Stiftelsen Mjøsen Lange
 

Lillehammer 9. januar 2006, for styret

Gaute Granaasen, Aril Bjørkøy, Wiggo Slåttsveen, Henning Johannesen

 


Tidligere årsmeldinger: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004


Stiftelsen Mjøsen Lange, Wieses gt 2, 2609 Lillehammer
Ansvarlig redaktør: Kai Gjessing, e-post: Post(at)mjosen-lange.no
 Oppdatert: tirsdag, 21 november 2006