Årsmelding 03Logo til stiftelsen Mjøsen Lange


Styrets årsberetning for 2003 for Stiftelsen Mjøsen Lange, stiftet 24. september 1996
 

1) Stiftelsens formål

Stiftelsens formål er å

·        erverve trebåter av vikingtype, drift og vedlikehold av slike båter, herunder av innleide båter.

·        ha som formål å videreutvikle og markedsføre norske kulturtradisjoner, herunder ivareta utviklingen av både eldre og nyere tiders tradisjoner knyttet til dette formålet.
 

2) Eiendeler

a) Båt

Båten ble oljet og tjæret i april inne i naustet. Totalt brukte fem personer til sammen ca 40 timer på å klargjøre båten. I år var vedlikeholdet ennå enklere etter at vi har sluttet med tjæralin. Vi smurte opptil fem ganger med linolje/terpentin blanding på de ”tørreste” stedene.  Sprekken i en bordgang akterut på hver side er uforandret i år. Båten ble sjøsatt 2. juni rett på vannet fra naustet.

Oppbevaring vinter

Båten ble oppbevart i roklubbens lokaler. Båten ble tatt opp og vasket med grønnsåpe 31. oktober. Seilet er hengt opp, og tauene er tatt av masten, men ikke tjærebehandlet.

Fortøyning sommer

Fortøyninga fungerer fint, og båten er lite i veien for trafikk og aktivitet på havna. Blåsa sprakk i sommer og en midlertidig blåse er hektet på.

b) Henger

Hydraulikken er nå stabil og fungerer slik den skal etter at produsenten har byttet hydraulikk pumpe.

c) Utstyr

·        Ny motor er kjøpt inn.

·        Seil er i god stand
 

3) Aktiviteter

Roing

Vi har hatt et par arrangementer på Mjøsa: Hamar 850 år, Skibladnerfestivalen og tur til Kastrudborgen. To ganger har vi rodd på mandager.

Seiling

Vi har vært ute og seilt et par ganger på Mjøsa, men ingen regulær seiling i år.

Bedrifts aktiviteter

Vi har i år 2003 hatt færre aktiviteter vi får betalt for. Skipet er mest kjent gjennom bekjentskaper og lignende. Et par bedrifter har leid båten til ”vann” aktiviteter.

Fellesaktiviteter

Mange av arrangementene passer for alle våre medlemmer. De fleste er blitt annonsert i medlemsbladet, tall i siste kolonne er antall deltakere fra stiftelsen:

Tirsdags samlinger i februar

Sy skips sekk, lage trekiste

4

Torsdag 6. 2 kl 19

Vikingtidens treskjærerkunst, ved Arne Emil Christensen, sted Vikingskipshuset

2

Fredag 14. 2 kl 19

Tingmøte i Gjestestua på Maihaugen

8

Lør-søn15.-16. 2

Säffle blot med møte om tur i østerled

2

Tor-man 20. – 24. 2

York viking festival

2

Onsdag 12. 3

Spesialomvisning i Vikingskipsmuseet for kystlaget Viken

2

Søndag 16. 3

Beinfløytekurs på Maihaugen, arrangert av Stein Villa

2

Lørdag 29.3

Smi tilbehør til gryte

1

April/mai

Vedlikehold på båten i naustet

5

Lørdag 26. 4

Samling i Gudvangen med båten Balder

2

Lørdag 3. 5 kl 15

Fotoutstillingen "Absolutt viking" ved Lill-Ann Chepstow-Lusty åpnet på Vikingskipshuset.

1

Søndag 4. 5 kl 11-16

Vikingmarked ved Vikingskipshuset

1

Fre-søn 30.5 – 1.6

Blomsholm vikingmarked øst for Strømstad

2

Mandag 2. 6

Sjøsetting av båten på Mjøsa

5

Juni

Mandags roing kl 19-20 den 9., 16. og 23

1

Lør-søn 7.-8. 6

Lørdag: samling på Tall-odden friområde med kveldsroing, arr Toten menighetsråd, søndag: roing til Hamar Middelalderfestival, markering av 850 års jubileet for bispesete.

4

Lørdag 28. 6 kl 12-20

Skibladnerfestival på Gjøvik indre havn

2

Lør-søn 5.7-10.8

Seiling i østerled fra Stockholm, via Mariehavn, Hangö, Helsingfors, Kotka og inn Finskebukta via Primorsk og Kotlin til St. Petersburg

2

Fre-søn 25.-27. 7

Borg vikingleir på Eidet ved Sarpsborg

1

Mandag 18. 8

Tur med ”brukere” fra Lillehammer kommune

1

Torsdag 28. 8 kl 18

Rotur til Kastrudborgen på Lillehammer

1

Fre-søn 29.-31. 8

Helgøya trebåtfestival, arr Balder(Gjøvik), Olav Kvite(Hamar) sammen med Mjøsen Lange

3

Fre-søn 3.-5. 10

Råseilshelg i Oslofjorden, arr: Viken kystlag, Oslo

2

Torsdag 16. 10

Foredrag om hvordan vikingskipene ble bygget, ved Arne Emil Christensen, sted Vikingskipshuset

2

Søndag 31. 10

Landsetting av båten

1

Torsdag 13. 11

Foredrag om rekonstruksjon av mellomste Gokstad færingen,ved Terje Planke og Svein Erik Øya, sted Vikingskipshuset

1

Torsdag 4. 12

Det ”nye” Tuneskipet, ved Knut Paasche, sted Vikingskipshuset

1

 

De fleste arrangementene har fungert utmerket og det har vært mange anledninger til å ro og seile. 

Internasjonal aktivitet

I år var vi i østerled med båten. Start i Stockholm i Sverige, innom Mariehamn på Åland, og Helsingfors i Finland før St. Petersburg i Russland. I St. Petersburg deltok båt og mannskap på vikingleir på stranden ved Peter Paul festningen. Dette var arrangert som en del av byens 300 års jubileum. Vi deltok sammen med båter fra Sverige, USA og Russland.

Vi har etter hvert fått mye god aktivitets erfaring med alt fra tilfeldige turister, via skoleklasser til bedriftsutleie, hvor leietakerne ”vil noe”. Med antall turer, mener vi ”aktivitet” med nytt eller samme mannskap! Lengste dagstur: Kotlin-Santio: 103,3nm, = 191 km med motor i 20 timer med snitt 5 knop = 9.6 km/time.

Sted

Antall

Turer

Rodd

km

Seilt

km

Motor

km

Mjøsa

28

25

30

190

Østersjøen

1

52

66

1183

St. Petersburg

15

30

1

60

SUM

44

107

97

1433


4) Informasjons aktiviteter

·        Informasjonsbladet ”Mjøsen Lange” kom med ett nummer i 2003

·        Vi har holdt foredrag Søre Ål Bosenter, Villa Utsikten og Viking Gildet på Hamar om turen i østerled og seiling generelt.

·        Internett: Har utvidet diskplassen pga økt bruk av bilder.

·        Omtaler: Vi kom med i GD, Budstikka-Oppland, Oppland Arbeiderblad, Dagbladet, Ringsaker blad.

·        Mange oppslag i aviser på Åland, Finland og Russland samt innslag i radio og TV i øst.

 

5) Styret

Styret har i 2003 sesongen bestått av:

Navn

Verv

Oppgaver

Valgt

 

Kai Gjessing

Høvedsmann:

Kontakt m pressen

03

(1 år)

Henning Johannesen

Intendant

Vakter/Dugnad

02

 

Ebbe Hornemann

Navigering, vedlikehold

Lære opp seilere

03

 

Aril Bjørkøy

Nestleder

Økonomi/regnskap

02

 

Wiggo Slåttsveen

Profilator

Markedsføring/Profilering

02

 

Gaute Granaasen

Vedlikehold

Vakter/Dugnad

03

 

Tor Jacobsen Styremedlem Kulturaktiviteter 03  

 

Styret har hatt fire styremøter (6.1, 24.6, 25.8, 4.11), Saker styret har arbeidet med er:

(a)              Vedlikeholdsplaner av båt og utstyr,

(b)             Profilering av båten

(c)              Tilrettelegging av felles arrangementer

(d)             Samarbeide med Ro- og Kajakklubben

(e)              Vedteksendringer inkl etablering av venneforeningen båtlaget Mjøsen Lange

 

6) Økonomi

Økonomien har bedret seg i 2003. Vi er fortsatt avhengig av mye frivillig innsats for videre drift og aktivitet

 

7) Stiftere

Andelshavere

Oppdatert liste 6. desember 2003 viser at vi i dag er 44 stiftere.

 

8) Hovedlinjer for stiftelsens virksomhet i år 2004

Hovedlinjene må ses i sammenheng med formålet til stiftelsen. Båten kan ikke håndteres alene og vi bør derfor inngå samarbeid med flere for å holde aktiviteten i gang. Dette gjennom selv å arrangere seilaser/ro aktiviteter og delta på tilsvarende arrangement. Hovedlinjer 2004:

    a)     Nedbetaling av privat gjeld.

    b)     Videreutvikle felles arrangementer på Mjøsa

c) Delta på vikingmarkeder og arrangementer utenfor Mjøsa

d) Vi bør videreutvikle og markedsføre kulturtradisjoner innen

·        Håndverk, mat og musikk

e) Internasjonal aktivitet framover:

·        år 2004: Brest, Hedeby markedet,

·        år 2005: arrangement rundt ”Norge 100 år” 1905-2005 (7.juni).

 

Lillehammer 11. februar 2004

Kai Gjessing, Ebbe Horneman, Tor Jacobsen, Gaute Granåsen, Aril Bjørkøy, Wiggo Slåttsveen, Henning Johannesen


Tidligere årsmeldinger: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002


Stiftelsen Mjøsen Lange, Wieses gt 2, 2609 Lillehammer
Ansvarlig redaktør: Kai Gjessing, e-post: Post(at)mjosen-lange.no
 Oppdatert: tirsdag, 21 november 2006