Tilbake
Stockholmsbriggen
24. september 2003

Samling for deltakere av Rurik 2003. Mjøsen Lange er avbildet på Sjøfartsmuseet i Stockholm  i en flott utstilling om reiser i østerled.