Aktiviteter 03Logo til stiftelsen Mjøsen Lange

Aktiviteter            Om skipet             Bilder          Nyheter        Kontakt


inventar til tjæretørk Frede Båtsmed

Tidligere aktivitetsplaner  1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
 

Aktuelle aktiviteter i år 2003.

---------------------------------


Stiftelsen Mjøsen Lange, Lillehammer
Ansvarlig redaktør: Kai Gjessing, e-post: Post(at)mjosen-lange.no
 Oppdatert: november 2003