Årsmelding 01Logo til stiftelsen Mjøsen Lange


Styrets Årsberetning for 2001 for Stiftelsen Mjøsen Lange, stiftet 24. september 1996

 

1) Stiftelsens formål

Stiftelsens formål er å

·        erverve trebåter av vikingtype, drift og vedlikehold av slike båter, herunder av innleide båter.

·        ha som formål å videreutvikle og markedsføre norske kulturtradisjoner, herunder ivareta utviklingen av både eldre og nyere tiders tradisjoner knyttet til dette formålet.

 

2) Eiendeler

a) Skip

Båten ble skrapt og tjæret i mai nede på Vingnes. Totalt brukte elleve personer til sammen ca 150 timer på å klargjøre skipet. I år gjorde vi ekstra grundig arbeid siden vi skiftet innsmørings teknologi fra Tjæralin til tretjære blandet med terpentin. Skipet fikk to strøk med tjære som ga den et nytt preg med mer ”patina”. Det oppstod en liten sprekk i en planke under vannlinjen som trutner når den kommer i vann. Sprekken i aktre spante er uforandret. Har tilbud fra Biri om å utbedre dette. Skipet ble sjøsatt 20. mai.

 

Oppbevaring vinter

Båten ble oppbevart i roklubbens lokaler. Skipet ble tatt opp 14. oktober og vasket og rengjort. Forsøk på å møtes jamnlig i naustet i høst trakk ikke mange. En stropp er satt tvers over båten og tauene er tatt av masten.

 

Fortøyning sommer

Fortøyninga fungerer fint, og båten er lite i veien for trafikk og aktivitet på havna.

 

b) Henger

Hydraulikken har fungert bedre i år, men er fortsatt ikke ”stabil” og svikter av og til. På hengeren er det montert en plate isteden for gummiklossen som voldte baugskade.

 

c) Utstyr

·        Motor ble vedlikeholdt i våres

·        Årene er i godstand, og gnaging har stoppet etter at vi la på skinn

·        Seil og tauverk er i god stand

·        Motorbrønnluken fungerer bra under roing.

 

3) Aktiviteter

Mandagsroing

Denne aktiviteten har ikke vært tilstede i år. Derimot har vi hatt to familie arrangementer som trakk mange folk på Mjøsa.

 

Lørdager

Vi har vært ute og seilt på et par lørdager, bla for å være på vannet når Skibladner passerer kl 15.00. På siste seilturen fra Biri til Lillehammer (25.8) ventet vi forgjeves. Sesongen var slutt for Skibladner!

 

Bedrifts aktiviteter

Vi har i år 2001 hatt en positiv utvikling av aktiviteter vi får betalt for. Skipet er mest kjent gjennom bekjentskaper og lignende, mer enn standard markedsføring. Flere bedrifter, to bryllup og en skole har leid skipet til ulike aktiviteter.

 

Fellesaktiviteter

Flere av arrangementene passet utmerket for våre medlemmer. Dette ble behørlig annonsert, men få benyttet seg av disse unike mulighetene til å være med å møtes, ro og seile andre steder enn på Mjøsa Tall i parentes er antall deltakere fra stiftelsen:

17.-21.2,

Viking arr i York. Årlig stort arrangement med norsk deltakelse i 1066 og siden 1980! (1)

8.-10.6.

Mønevann ved Lørenskog som er et at de flotteste stedene vi opptrer. Et perfekt sted å opptre sammen med Borg og Borre vikinglag. (3)

29.6-8.7.

Sam seiling tur/retur  Fredrikstad til Hamburgsund og opp til Sandefjord med skipene Gaia (Sandefjord), Vidfavne (Gøteborg) og Visund (Sarpsborg) til vikingmarked i Stavern (5)

9.-15.7.

Seiling Stavern - Koster - Fredrikstad (4)

14.-15.7

Vikingbryllup i Borg på Borg vikinglags området på Eidet, et sted med ”sus” (2)

27.-29.7.

Borg Vikingmarked arrangert for andre året. Fantastisk engasjement i roingen rundt Fløndra (3)

2.-5.8.

Hornborg vikingmarked ved Hamburgsund, et fantastisk flott område, men det var i år for sterk vind til å ro med publikum. Vi tilbød isteden ”øsing av vikingskip” (4)

7.8.

Hurdals sjøen: årlig arrangement med Oslo idrettskrets sammen med Østmarka idrettslag for funksjonshemmede som har samling på Hurdalsvangen  (2)

30.8.

Kastrudborgen var en historisk tur fra Jostuen inn Svartevja og vi besteg borgen fra den bratteste siden. Samarr med LOT og Lillehammer Ro- og Kajakklubb. (20)

1.-2.9.

Måneskinns roing rundt Helgøya. Første samarrangement med vikingskipene på Mjøsa (Hamar, Biri, Gjøvik og Lillehammer) sammen med kajakkpadlere og roere fra ro og kajakklubbene samme steder samt Ringsaker/Furnesfjorden. Flott arrangement i eventyrlig vær! (25)

5.-7.10.

Råseilshelg i Oslofjorden, hvor kystlaget viken er arrangør. Vi hadde i år frisk vind så vi fikk øvet oss på seiling med kyndig instruksjon fra medseilere. Overnatting på Landsteilene med fiskesuppe (4)

18.11.

Universitetet i Oslo viking symposium med forelesere fra ulike universitet i utlandet som felles seminar for vikingtid/middelalderstudiene ved universitetet.(1)

18.11.

Oldsaks samlingen og sjøfarts museet, foredrag om andre vikingskipsfunn ved professor Arne Emil Christensen (1)

26.11.

Vikingseminar med bildefremsyning hos Høvedsmannen sentralt på Lillehammer (8)

8.12.

Konsert i store Maihaugsalen med griuppen Skald fra Gvarv og Gjøvik (11).

 

De fleste arrangementene har fungert utmerket og det har vært fantastiske anledninger til å ro, seile og møte andre som er i samme bransjen.

 

Internasjonal aktivitet

I år var vi en tur i St. ives hvor vi deltok på et arrangement 6.9 –11.9 Stedet lå sør for York ved en liten landsby vest for Cambrigde.

 

4) Informasjons aktiviteter

·        Informasjons skrivet ”Mjøsen Lange” kom med to nummer i 2001

·        Vi har holdt foredrag i Rotary på Lillehammer, Sons of Norway på Glåmstad i Øyer og på Søre Ål Bo og Service senter om vinlandsferden til Mjøsen Lange i år 2000.

·        Internett: Tjenesten fra padleforbundet sviktet i sommer. De har ennå ikke klart å fikse linken og lite nytt er lagt ut.

·        Omtaler: Vi kom med i Romerikes Blad, Grimstad blad, Fredrikstad blad, Sarpsborg blad, Arbeiderbladet og roing fra Helgøya ble vist i Østnytt på NRK Oppland.

 

5) Styret

Styret har hatt fire styremøter (26.2, 25.9, 27.11 og 7.1.02), samt et fellesmøte med Ro-og kajakklubben om samarbeids tiltak. (27.6) og et møte med roforbundets tur og trim komité 2. oktober i Oslo.

Saker styret har arbeidet med er:

(a)              Vedlikeholdsplaner av båt og utstyr,

(b)             Profilering av skipet

(c)              Tilrettelegging av felles arrangementer for stiftere og andre

(d)             Oppsummering av aktiviteter

Vi har etter hvert fått mye god aktivitets erfaring med alt fra tilfeldige turister, via skoleklasser til bedriftsutleie, hvor leietakerne ”vil noe”.

 

Sted

Antall

Turer

Rodd

km

Seilt

km

Motor

km

Mjøsa

5

20

30

25

Oslofjorden

4

30

200

150

Mønevann

25

40

-

-

England

10

15

2

-

SUM

44

105

230

175

 

Styret har i 2001 sesongen bestått av

Navn

Verv

Oppgaver

Valgt

 

Kai Gjessing

Høvedsmann:

Kontakt m pressen

01

(1 år)

Henning Johannesen

Intendant

Vakter/Dugnad

00

 

Hilde Karin Skogly

Kasserer

Økonomi/regnskap

00

 

Ebbe Hornemann

Navigering

Lære opp seilere

01

(1 år)

Aril Bjørkøy

Nestleder

Økonomi/regnskap

00

 

Wiggo Slåttsveen

Profilator

Markedsføring/Profilering

00

 

Gaute Granaasen

Vedlikehold

Vakter/Dugnad

01

 

 

6) Økonomi

Økonomien har bedret seg i 2001. Alle avdrag er betalt + renter og vi har penger på bok til å betale banklånet. Vi er fortsatt avhengig av mye frivillig innsats for videre drift.

I året 2001 var:

Omsetning:

Resultat: ca 35000

Bankgjeld:   20000 kr

Privat gjeld: 50000 kr

 

7) Andelshavere og medlemmer

Andelshavere

Oppdatert liste 6. januar 2002 viser at vi i dag er 44 stiftere. Alle har postadresse som begynner på 26, med få unntak.

 

Medlemmer

Vi har i 2001 tre(?) betalende medlemmer(som ikke er stiftere). Dette er en aktivitet vi bør se nærmere på da de tilfører mye nytt.

 

8) Hovedlinjer for stiftelsens virksomhet i år 2002

Hovedlinjene må ses i sammenheng med formålet til stiftelsen

    a)     Refinansiere lånet slik at privat gjeld kan innløses og kausjons vilkårene kan oppheves.

    b)     Videreutvikle felles arrangementer på Mjøsa og på havet. Båten kan ikke håndteres alene og vi bør derfor inngå samarbeid med flere for å holde aktiviteten i gang. Dette gjennom selv å arrangere seilaser/ro aktiviteter og delta på tilsvarende arrangement. Det aller meste passer for ALLE, hvis de prioriterer litt. Vi bør øke samarbeidet med landbaserte håndverkere og utøvende musikere, noe som skaper en større helhet.

 

Lillehammer 7. januar 2001

 

Kai Gjessing, Hilde Karin Johansen, Ebbe Horneman, Gaute Granåsen, Aril Bjørkøy, Wiggo Slåttsveen, Henning Johannesen

 

Aktivitets plan år 2002 for stiftelsen Mjøsen Lange

Diskutert og gjennomgått på styremøte 7. januar 2002

Sendes ut sammen med referat fra årsmøte i februar

 

2.-3. februar:

Vikingtreff i Saffle sammen med svenske skipsbesteninger. Utveksling av bilder, minner og nye planer for kommende arrangementer, spesielt St. Petersburg i 2003 og Stockholm 750 år i 2002.

16.-18. februar:

York. Vi anbefaler person deltakelse. Museet er renovert  og gjenåpnet i mars 01. Planlegger eventuell deltakelse i 2003.

16.- 18. :

Råseils seminar i Danmark: Tilsvarende arr som i Sverige for to år siden. Anbefales. Her treffer en eliten innen skipsbygging og råseiling i Norden.

26. februar:

Årsmøte tirsdag på Blåmann Bar & Resturant

april/mai:

Vedlikehold: Arr: Styret

mai:

Vi er invitert til Ottawa til åpningen av den store vikingutstillingen, men transport spørsmålet er ikke løst. Arr: Ottawa museum og Norsk Hydro.

7.-9. juni:

Mønevann i Lørenskog. Eventyrlig samling ved et skogsvann. Arr: Østmarka IL.

Uke 27 (1.-7. juli)

Råseilskurs i Borre. Arr Borre vikinglag og stiftelsen Mjøsen Lange.

27.-28. juli:

Olsok samling i Sarpsborg: Arr Borg Vikinglag

6.8: Hurdals sjøen:

Arr Oslo idrettskrets og Østmarka Idrettslag for funksjonshemmede.

?.?

Elvefestivalen på Nes

24.-25. august:

Helgøya trebåtfestival: Arr: Mjøsen Lange, Olav Kvite og Balder sammen med ro og kajakklubbene rundt Mjøsa. NB: Husk å invitere båtforeningene.

Torsdag 29. august:

Rotur til Kastrudborgen. Samarr med LOT og Ro- og Kajakklubben.

5.-6. oktober:

Råseilshelg i Oslofjorden: Arr kystlaget Viken

Lørdag 12. oktober:

Jazzroing på Mjøsa: Arr Mjøsen Lange sammen med Dølajazz (?)

19. oktober:

Skips opptak


Tidligere årsmeldinger: 1997, 1998, 1999, 2000


Stiftelsen Mjøsen Lange, Wieses gt 2, 2609 Lillehammer
Ansvarlig redaktør: Kai Gjessing, e-post: Post(at)mjosen-lange.no
 Oppdatert: tirsdag, 21 november 2006