Årsmelding 00Logo til stiftelsen Mjøsen Lange


Styrets Årsberetning for 2000 for Stiftelsen Mjøsen Lange, stiftet 24. september 1996

 

1) Stiftelsens formål

Stiftelsens formål er å

·        erverve trebåter av vikingtype, drift og vedlikehold av slike båter, herunder av innleide båter.

·        ha som formål å videreutvikle og markedsføre norske kulturtradisjoner, herunder ivareta utviklingen av både eldre og nyere tiders tradisjoner knyttet til dette formålet.

 

2) Eiendeler

Vedlikehold skip

Båten ble skrapt og oljet i mai nede på Vingnes på et stillas. Totalt brukte fem personer til sammen ca 40 timer på å klargjøre båten. Skipet fikk to strøk med Tjæralin før det dro direkte til Oslo 1000 år arrangementet som varte i 10 dager. Båten har fått en baugskade pga av myk henger. Gjenstår å erstatte myk gummi med en metallplate som gir båten ”fast feste”.

 

Oppbevaring vinter

Båten ble oppbevart i roklubbens lokaler og tatt ut til Birkebeiner rennet i mars og til vedlikehold i våres (28.4-3.5). I høst rygget vi båten inn 26. november sammen med hengeren. En stropp er satt tversover båten og tauene er tatt av masten.

 

Fortøyning sommer

Fortøyninga fungerer fint, og båten er lite i veien for trafikk og aktivitet på havna. Brygga var imidlertid litt ”uren” å legge til, da det stikker ut øyebolter med kjetting som ligger ”flatt” i vannet. Kjettingene ble kryssfestet under brygga slik at roret ikke hekter seg fast i den.

 

Henger

Hydraulikken har fungert bedre i år. Båten har vært meget enkel å sette ut og ta inn, selv for en person. Alt i alt fungerer den utmerket. I Canada fikk vi to skader på hengeren som kostet oss dyrt. Den første var hjullager som røk og den andre var rygge skade på ramma som nå er sveiset. Vi må gjøre om ”baugfestet” slik at båten ligger an mot noe ”fast”.

 

 

Utstyr

·        Motor har blitt vedlikeholdt gratis av Merdury og fungerer greit.

·        Vi har fått laget en motorbrønnluke til å tette brønnen under rokonkurranser.

·        Fått erstattet skjold vi fikk frastjålet i Frankland 1998.

·        Lopus har sponset ett sett med drakter som er sydd på Vargstad som prosjekt.

 

3) Aktiviteter

Torsdagsroing

Denne aktiviteten har vært lav i år. Årsak til dette er flere, en er fravær av båt. Roklubben har lagt om sin åpen dag til kun være på mandag. Vi har intensjon om å samarbeide tettere med roklubben om felles dag og aktiviteter i år 2001.

 

Lørdager

Vi har vært ute og rodd/seilt på et par lørdager, bla for å være på vannet når Skibladner passerer kl 15.00

 

Roing og seiling

Roing preges fortsatt av ”tilfeldig deltakelse”. Vi har fått god seil instruksjon av Christian Weihe, i år som i fjor, som har gått på ”færingslinja” på Fosen folkehøyskole.

 

     

Christian under veiledning på Mjøsa        Bjartes Osebergslede før prosesjonen i York

 

Bedrifts aktiviteter

Vi har i år 2000 hatt en positiv utvikling av aktiviteter vi får betalt for. Skipet er mest kjent gjennom bekjentskaper og lignende, mer enn standard markedsføring.

Vi deltok på Oslo 1000 år på Honnørbrygga/Gamlebyen i 10 dager sammen med Borg vikinglag og Lørenskogdagene på Mønevann sammen med Borre Vikinglag

Fire bedrifter, et utdrikningslag og en skole har leid skipet til ulike aktiviteter

 

Fellesaktiviteter

Flere av arrangementene passet utmerket for våre medlemmer. Dette ble behørlig annonsert, men få benyttet seg av disse unike mulighetene til å være med å ro og seile andre steder enn på Mjøsa. Vi deltok i Oslo 1000 år (2), Mønevann (3) og Seiling fra Fredrikstad til Vasser (9) var stiftelsens tilbud om fellesturer i Norge og Canada (13).

 

Internasjonal aktivitet

Årets store høydepunkt var 1000 årsmarkeringen på Newfoundland. I 14 dager besøkte vi Labrador og Newfoundland med høydepunkt 28. juli med samseiling. På arrangementet hadde vi med en runestein som gave fra Norge hugget ut av Arne Larsen og Ingrid Paulsrud. Etter dette arrangemenet dro to av oss videre på 14 dagers tur på egenhånd til Mahome Bay trebåtfestival, og byene Halifax og St. Johns (200 mil på vei og 60 på ferge!). Dette var for oss nesten større opplevelse enn del en, da vi her var alene og i straks mer befolkede områder. Turen ble sponset av Ugland Shipping, Norsk Hydro, Kongsberg Offshore og TeleNor.

 

4) Informasjons aktiviteter

·        Informasjon om båten og Canadaturen ble sendt til potensielle sponsorer (15 stk) i forbindelse med Canada tur.

·        Informasjons skrivet ”Mjøsen Lange” kom med to nummer i 2000

·        Ebbe deltok på 4 planmøter i Oslo i forbindelse med Oslo 1000 år

·        Vi deltok på pressekonferanse i Stockholm og arrangere pressekonferanse hos den Canadiske ambassaden i Oslo i februar

·        Internett: Sidene er lagt om, deler er oversatt til engelsk og en bunke bilder er lagt ut: www.padling.no/Lillehammer/Vikingskip.html (nb: disse sidene eksisterer ikke lenger!)

·        Omtaler: Vi kom med i Romerikes Blad, Aftenposten, etter komma i siste linje  28.7,  to ganger i GD + TV /NRK (Scrødingers katt) og østlands sendingen på radio med flere direkte intervju før og under Canada turen, NRK-opplands hjemmesider, TV-innlandet. + en rekke amerikanske og Canadiske TV stasjoner i Canada, men ingen norske!

 

5) Styret

Styret har hatt tre styremøter (18.1, 27.9 og 5.6)

Saker styret har arbeidet med er:

(a)     Vedlikehold av utstyr,

Forbredelse til Canadatur har tatt mye av tiden.

(b)     Aktiviteter

Vi har etter hvert fått mye god aktivitets erfaring med alt fra tilfeldige turister, via skoleklasser til bedriftsutleie, hvor leietakerne ”vil noe”.

 

Sted

Antall

Rodd

Seilt

Motor

Mjøsa

12

26

24

15

Oslofjorden

15

50

40

90

Mønevann

25

40

-

-

Canada

40

100

250

150

SUM

92

216

314

255

 

Styret har i 2000 sesongen bestått av:

Navn

Verv

Oppgaver

Valgt

 

Kai Gjessing

Høvedsmann:

Kontakt m pressen

00

(1 år)

Henning Johannesen

Intendant

Vakter/Dugnad

00

 

Hilde Karin Skogly

Kasserer

Økonomi/regnskap

00

 

Ebbe Hornemann

Navigering, vedlikehold

Lære opp seilere

00

(1 år)

Aril Bjørkøy

Nestleder

Økonomi/regnskap

00

 

Wiggo Slåttsveen

Profilator

Markedsføring/Profilering

00

 

Simen Sæther

Sosiale aktiviteter

Sosiale aktiviteter

99

 

Gaute Granaasen

Vedlikehold

Vakter/Dugnad

99

 

 

6) Økonomi

Økonomien har bedret seg i 2000. Alle avdrag er betalt + renter. Inntil banklånet er nedbetalt, så er vår handlefrihet begrenset. Vi er fortsatt avhengig av mye frivillig innsats, samt nebetaling av privat gjeld.

 

7) Andelshavere

Oppdatert liste 27. februar 2001 viser at vi i dag er 42 stiftere. Alle har postadresse som begynner på 26, med unntak av de som har flyttet.

 

8) Hovedlinjer for stiftelsens virksomhet i år 2001

Hovedlinjene må ses i sammenheng med formålet til stiftelsen

    a)     å nedbetale bankgjelden i løpet av år 2002. I tiden framover vil vårt viktigste mål være å utvide aktiviteten slik at lånet kan nedbetales i år 2002. Deretter må vi betale ned privat gjeld.

    b)     å videreutvikle og markedsføre norske kulturtradisjoner, herunder ivareta utviklingen av både eldre og nyere tiders tradisjoner. Her ligger et stort potensiale i å utvikle den landbaserte delen av vikingkulturen. Her vil deltakelse fra andre grener som tre og jern smeder, dyktige kokker og andre med eldre håndverk som også var i bruk for 1000 år siden. Vi bør også utvide samarbeidet med arkeologiske og museums faglige institusjoner for å fremme lokalsamfunnets rike spor etter vikingtiden.

c)     å erverve trebåter av vikingtype, drift og vedlikehold av slike båter, herunder av innleide båter. Dette er en ambisiøst mål, men inneholder viktige aspekter. Mjøsa har rike spissbåt tradisjoner som siden krigen er lite ivaretatt.

 

Lillehammer 27. februar 2001

      

Kopier av norske vikinger på museet i York         Minnestein om siste slaget ved  ved Stanford bru


Tidligere årsmeldinger: 1997, 1998, 1999


Stiftelsen Mjøsen Lange, Wieses gt 2, 2609 Lillehammer
Ansvarlig redaktør: Kai Gjessing, e-post: Post(at)mjosen-lange.no
 Oppdatert: tirsdag, 21 november 2006