Styrereferat  Logo til stiftelsen Mjøsen Lange


Referat fra styremøte i Stiftelsen Mjøsen Lange tirsdag 18. april kl 19-20:30

 

Sted: NB, nytt hovedkontor: Wises gt. 2 i bakgården på Meieribiblioteket.

Tilstede: Kai, Henning, Gaute, Aril, Wiggo.

 

1) Referat av styremøte 9. mars 2006 godkjent

 

2) Saker til eventuelt

Konklusjon:

Ønsker innkalling i word format, for de som ikke har ubegrenst med e-post kasse plass

 

3) Markedsføring

 

a) Kai/Aril: årskort / Bidrag til Mjøsen Lange, kr 400 pr år.

Konklusjon:

Ta med to første avsnitt + mobiltelefonnummer til alle i styret og internettadressen til stiftelsen

 

b) Kai: Mjøsen Lange nr-1, se vedlegg (Utleie, årskort, fortøying, rotur Minnesund-Ringsaker + ML-arrangementer etc):

Konklusjon:

Justerte klokkeslett for vedlikehold til tre timer på tirsdager og fire på lørdager.

Uklart om Skibladnerfestival på lørdag på Gjøvik, da vi mangler transport ned til Gjøvik på lørdag morgen.

Jubileum feires lørdag 9. september.

 

c) Kai: Avklaring av tidligere avtaler (Hurdalssjøen, Mønevann)

Konklusjon:

Har kontaktet Vidar Bøe som vil gi tilbakemelding.

 

d) Styret: Hvordan rekrutterer vi til vikingbåten og "norske kulturtradisjoner"

Konklusjon:

Forslag-1: Arrangere temamøter ala forbundet kysten:

Samle trebåtbyggere i innlandet til møte (Egentlig tidligere avtale med Jon Godal!),

Invitere en seilmaker som lærer oss om hvordan bus har innvirkning på råsilingen,

Invitere Håvard Bergland til å lære oss enkelte smi-kunnskaper

Forslag-2: Arrangere en årlig tur om sommeren til kysten med båten, hvor vi ror og seiler en uke i skjærgården.

Forslag-3: Få mer engasjement rundt gjentagelse av Olav Digres rotur fra 1016.

Forslag-4: Utvide samarbeidet på Mjøsa med Olav Kvite og Balder

Generellt viktig at vi har samarbeidspartnere. Eksempler på foreninger som det er naturlig å kontakte: LOT, Rotary, Historielaget, biblioteket, speideren, historielærere på skoler, Røde Kors etc.

Videre er det anledninger som "gata er din", "bondenes marked" etc, som vi bør utnytte.

 

e) Kai: Forslag: Legge Årsmøte og styrereferater ut på internett.

Konklusjon:

Lag egne linker til de ulike funksjonene

 

f) Kai: Hvilken føring for web profilering skal gjelde i 2006:

Konklusjon:

Mest mulig som kan profilere båten og Stiftelsen. Er nødvendig med litt nyheter fra andre trebåtmiljøer inntil vi klarer å fylle sidene selv.

 

g) Invitasjoner:

november 2005: Har fått invitasjon til Borre Nordisk vikingmarked 7.-9. jul

30. mars: Foteviken: Informasjon og innbjudan til vikingmarked 30.6-2.7 2006

1. april: Råseilseminar: Hardangerbåter i fremdrift og frakt (21. 24. september)

 

4) 10 års Jubileums markering: (Kai, Aril, Wiggo, Kåre). Tid, sted og innhold?

Konklusjon:

- Forslag lørdag lørdag 9. september kl 14-18 på Svaneredet/Vingnes.

- Mat/underholdning, program: Lage mat på med jernvikinggryte

- Feks: Romaskiner på Lilletorget sammen med vikingskipet i samarbeid med LRKK lørdag 9. september kl 9-13.30

- Utarbeidelse av jubileumshefte. Kai kontakter Kåre. Wiggo finner fram det han har.

- Invitere båt miljøet på Hamar og Gjøvik.

 

5) Prosjektgjennomgang

 

a) Kai: avtale med LRKK om lagring av vester, årer, skjold og dragehode.

Konklusjon:

Roklubben er interessert i å lage et nettingbur i nordvestre hjørne til vårt utstyr.

 

b) Asbjørn: Vedlikehold henger.

Konklusjon:

Tar dette etter at han kommer fra ferie.

 

c) Gaute: Flytting av båt.

Konklusjon:

Kai kontakter Ole Berg om dato passer og LRKK om vi kan sette inn noe utstyr før nettingbur er ferdig. Forslag lørdag 29. april.

Vi har 2 kanner med tjære og en med mystisk innhold. Mangler linolje. Henning sjekker priser og kvalitet.

 

d) Henning: Vedlikehold båt.

Konklusjon:

Fredes anbefalinger av vedlikehold av svarte partier gir best resultater: Skurebørste/plastikk"stål"ull (ScottsBrite med håndtak, eller på drill) + 30% grønnsåpe og rikelig med vann. Vi setter båten på odden på paller og bikker den på siden for å ta den under vannlinjen. Kai må avklare når vi kan ha utstyr inne i naustet hos roklubben.

 

e) Styret: Forslag sjøsettingsdato.

Konklusjon:

Flytter sjøsetting fra 15. mai til 29. mai, eventuelt tidligere hvis vi er ferdige før.

 

f) Henning/Kai: Klargjøre båtplass/Vedlikehold lense(Kjetting fester):

Konklusjon:

Tar dette sammen med vedlikehold på båten. Bytter landtau med et uten skjøt halveis.

 

g) Styret: Landsettingsdato:

Konklusjon:

forslag 14. oktober

 

h) Henning: Nødvendig høstvedlikehold.

Konklusjon:

Vi bør smøre inn båten en gang i sommer med linolje/terpentin (ca 1. august)

 

i) Styret: Vinteropplag.

Konklusjon:

Vi kan ha båten samme sted som siste år.

 

6) Budsjett endringer?

Konklusjon:

Justeret budsjett til ballanse på 22000 med 18000 inntekter fra utleie.

 

7) Regler for bruk av:

Båten, henger, motor og vedlikehold

Flere av punktene inneholder mer som:

- Båtbruk: Logg/Rapportmal(Wiggo), Fortøying, roing, seiling, rigging. landgang, sleping, sikkerhetsutstyr

Hvor seiling alene er mer enn et punkt, det er en livsstil!

- Vedlikehold av: Båt, løsøre, tau, seil og motor

Konklusjon:

Har fått en tilsvarende manual fra Danske råseilermiljø som vi kan bruke som mal for å utvikle vår egen.

 

8) Status i trebåtene på Mjøsa:

Olav Kvite, Hamar: Reidunn Kverneng er leder i laget og de ønsker gjerne å delta på samarrangementer, men trenger beskjed i god tid for å informere medlemmene sine.

Balder, Gjøvik (Frede): Har mye vedlikehold på båten etter noen år med manglende vedlikehold.

 

9) Eventuelt

Kontakt Gyda i fylkeskommunen som har med BigLakes prosjektet å gjøre og se om vi kan henge oss på.

 

10) Neste møte

Torsdag 1. juni kl 19-21

 

Kai


Stiftelsen Mjøsen Lange, Wieses gt 2, 2609 Lillehammer
Ansvarlig redaktør: Kai Gjessing, e-post: Post(at)mjosen-lange.no
 Oppdatert: tirsdag, 21 november 2006